Demo

Studiemotiverande kurs SMF 3 mån

Pallar du inte mer? Vill du gå en kort utbildning på 3 månader som är anpassad och utgår från DIG?
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och känner att du vill påbörja en nystart i livet
  • Du behöver studievägledning som utgår ifrån DIG och dina behov
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper och behörigheter inför vidare studier

Kursen

Under kurstidens 3 månader läser du en mängd olika ämnen. Detta innebär ämnen som svenska, engelska, matematik samt samhälls- och naturorienterande ämnen. Du tränas i studieteknik och inför högskoleprov. Studiebesök, relevanta för dina studier är också en viktig del i utbildningen för att få en sammanhängande helhet.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till extra stöd i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. 

Förutsättningar för att lyckas

  • Få hjälp att ta nästa steg i livet, studievägledning
  • Vi utgår från DIG
  • Vuxenutbildning med eget ansvar
  • Skapa struktur i vardagen
  • Vidga ditt kontaktnät

Ersättning för dina resor

Du kan få resersättning av oss mot uppvisande av kvitto med billigaste färdsättet av kollektivtrafik med max 2000 kr / studerande. Ingen ersättning utgår inom Åkarps tätort.

Hur börjar jag?

Din arbetsförmedling anvisar platserna till oss. Kontakta din handläggare och uppge kursnummer: 139880. Kursen heter Studiemotiverande kurs vid folkhögskola. Vår folkhögskola heter Folkhögskolan Hvilan. Är du osäker så är du alltid välkommen att kontakta Daniel Pinto på 0765 - 46 44 07.

När kan jag börja?

Vi har löpande intag. Så fort du har fått godkännande från Arbetsförmedlingen, kontakta oss.

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa vidare på någon av våra andra kurser eller ta dig vidare helt enligt dina egna behov.

Publicerad i Profilkurs