Demo

Allmän kurs 1-3 år

En utbildning för dig som behöver läsa in motsvarande gymnasiebehörighet.
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från gymnasiet
  • Du läste inte klart gymnasiet men är klar med grundskolan årskurs 1-9
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande eller särskilda behörigheter inför vidare studier

Kursen

Denna kurs är en behörighetsgivande kurs som varierar mellan 1 och 3 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst.

År 1
Här börjar du som inte har några gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare. Första året är ett motsvarande gymnasialt introduktionsår där du får grunden att stå på och de stöd och verktyg du behöver för att kunna fortsätta dina studier. Efter ditt första år tar du dig vidare till År 2 med inriktningen Samhällsvetenskap eller söker dig in på kursen Naturvetenskapliga basår 1-2 år.

År 2
Här börjar du som har något eller några års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare. Inriktningen är Samhällsvetenskap där du läser ämnen som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap som motsvarar gymnasiet. Undervisningen kan också vara ämnes-överskridande.
Ligger ditt intresse mer kring naturvetenskap rekommenderar vi dig att söka till vår utbildning Naturvetenskapliga basår 1-2 år i nära samarbete med Lunds universitet.

År 3
Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier kan du börja här och välja att fortsätta den breda Samhällsvetenskapliga inriktningen för att sedan studera vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Särskild behörighet kan utfärdas i engelska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och matematik.
Gillar du friskvård och hälsa finns en möjlighet att börja på vår inriktning Samhäll med friskvård och hälsa där du blir en diplomerad Friskvårdsmassör. 

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. Individuell studieplan med dig i centrum innehållande studielängd samt vilka ämnen, beroende på tidigare studier och studiemål, tas fram.

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Ansök

Gå vidare och gör en ansökan

Publicerad i Allmän kurs