Demo

Vad händer med min ansökan?

Antagningsprincip

I enlighet med vårt uppdrag kan man säga rent generellt att det är den som har störst utbildningsbehov som har företräde till sökt kurs.

Antagningsprocess

 • När du sökt hit, genom att skicka in din ansökan via vår hemsida eller
 • registreras den och vi ser efter om du är behörig till den eller de kurs/er du sökt.
 • I vissa fall kallar vi till antagningsintervju.
 • Därefter får du besked om du är antagen/reserv till någon av våra utbildningar genom att vi skickar ett e-post meddelande.
 • Är du fortfarande intresserad av att börja hos oss behöver du bekräfta platsen genom att
 • ringa oss, 040-46 44 00 under expeditiones öppettider eller
 • skicka e-post till oss..
 • Du skriver/talar in ditt namn och den utbildning/kurs du är antagen till. (Skriv och/eller tala tydligt)
 • Du är garanterad en plats hos oss när du betalat in servicekostnaden som i dagsläget är 700 kronor / läsår.
 • Inbetalningen gör du till Bankgironr: 5484-8684.
  (Observera att din ansökan är fullständig först när vi har fått alla ansökningshandlingar vi frågat efter, kopia av betyg, intyg etc)

Publicerad i Ansök